Dik dik

La plus petite antilope du monde : le mignon dik-dik qui est plus petit que bien des chiens de compagnie.

Dik dik
Seronera – Dik dik

Dik dik (Madoqua kirkii, dik dik).
Tanzanie, Seronera, Serengeti National Park, mars 2013.